bt种子福利资源网址

bt种子福利资源网址

甚者加棕榈灰,后稍止即以四物汤加炒干姜调理地榆甘草川芎茯苓地黄白术当归白芍黄芩阿胶麦冬各等,水煎,露一夜,空心服。又注中寒嗽、加有知母,既系寒嗽,知母亦未可擅用。

 此不特治黄带方也,凡有带病者,均可治之,而治带之黄者,功更奇也。渣,临卧煎服。

歌括∶妊妇大怒血门开,其血直捣入胞胎。 人乏水谷之养,则精神自尔倦怠,脾胃之气,可升而不可降也,明甚。

莪术浓朴人参青皮黑豆枳壳茯苓木香陈皮白术半夏麦芽神曲上为末,姜汁糊为丸。一方跌扑伤重,遍身疼痛或肿。

此等之妇,偏易动火,然此火因贪欲而出于肝木之中,又是虚燥之火,绝非真火也。 治七情作郁,上气喘急。

倘一见先期之来,俱以为有余之热,但泄火而不补水,或水火两泄之,有不更增其病者乎!治之法不必泄火,只专补水,水既足而火自消矣,亦既济之道也。病重者,十剂奏功;病浅者,数服立愈。

Leave a Reply